Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  1. 1 Nhân viên y tế.
  2. 2 Giáo Viên mầm non.
  3. 2 Bảo mẫu.
  4. 1 Cấp dưỡng (tuổi < 45t).

LIÊN HỆ: Cô Thuý – 0972 802 784.