Nhà trẻ

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Đón trẻ, chơi góc, thể dục sáng, ăn sáng

 

 

Trao đổi với Phụ huynh về tình hình của trẻ; động viên Phụ huynh cho trẻ đi học sớm và đầy đủ

Khuyến khích trẻ chơi ở các góc chơi mà trẻ thích

Vận động bài “Con cào cào”

Hoạt động

học

 

LQVH

THƠ: Giờ chơi

NBPB

Nhận biết mầu vàng, màu đỏ

THỂ DỤC

– BTPTC: Ô sao bé không lắc

-Bước qua vật cản,

– TCVĐ: đuổi và bắt bóng.

 

TẠO HÌNH

– Tô màu búp bê

 

ÂM NHẠC

-Hát :Em bé ngoan

-Nghe : Hoa bé ngoan.

 

Luyện kỹ năng nhường nhịn bạn khi chơi

 

 

 

 

 

Hoạt động kỹ năng Bé tập tưới cây Bé tập xếp dép ngay ngắn gọn gàng Bé tập phụ cô thu dọn đồ chơi Bé biết gọi cô khi tay dơ Tập bé biết chào cô, chào khách Trải nghiệm Sự đổi màu của hoa
Hoạt động học theo phương pháp giáo dục sớm Highscope

 

Hoạt động ngoài trời * TCVĐ:

“Chạy đuổi bắt cô”

 

* TCDG:

“ Tập tầm vông”  

 

* Chơi tự do:

Kéo xe, Ném buling, Chơi các đồ chơi ngoài trời

*TCVĐ:

“Gà trong vườn rau” 

 

* TCDG”

“ Kéo cưa lừa sẻ”

 

* Chơi tự do:

 Chơi xé lá, chơi với bóng,,…

Chơi các đồ chơi ngoài trời

TCVĐ:

“ Chạy đuổi bắt cô”   

 

* TCDG

“ Chi chi chành chành”

 

* Chơi tự do:

Tung bóng, đá bóng, chơi sỏi, cát, nước,

* TCVĐ:

”Nhảy vào vòng”

 

* TCDG

Thỏ đổi lồng

 

* Chơi tự do:

chơi sỏi, cát, nước, Chơi các đồ chơi ngoài trời

 

* Chơi ngoài trời:

– TCVĐ

Ô tô vào bến.

 

* Chơi tự do:

Ném bôlin, * kéo xe, nhặt lá vàng, đong nước,….

Chơi với đồ chơi ngoài trời

*TCVĐ:

“Gà trong vườn rau” 

 

* TCDG”

“ Kéo cưa lừa sẻ”

* Chơi tự do:

 

Chơi các đồ chơi ngoài trời

Hoạt động góc – Góc phân vai: Bế em, cho em ăn, nấu ăn.

– Góc HĐVĐV:  Xâu vòng mầu đỏ, màu vàng, chơi với khối gỗ, tháo lắp vòng.

– Góc nghệ thuật: Tô mầu chùm bóng bay, tô mầu tranh bạn trai, bạn gái.

 

Ăn trưa – Dạy trẻ biết mời cô, mời bạn trước khi ăn

– Khuyến khích trẻ tự xúc ăn và ăn hết suất

– Trẻ biết một số món ăn yêu thích

 

Ngủ trưa – Khuyến khích trẻ ngủ ngoan

– Không làm ồn trong giờ ngủ

 

Ăn xế Trẻ biết vệ sinh và vào bàn ăn xế.

 

Hoạt động chiều – Học năng khiếu

 

– Hát các bài hát theo chủ đề 

– Chơi tự do ở các góc, trả trẻ.

– Học năng khiếu

 

– Rèn chơi góc thao tác vai

– Chơi tự do ở các góc, trả trẻ.      

– Học năng khiếu

 

– Chơi: Kéo cưa lừa xẻ

– Chơi tự do ở các góc, trả trẻ.

– Học năng khiếu

 

– Chơi: Cáo ơi ngủ à!

– Chơi tự do ở các góc, trả trẻ.

– Học năng khiếu

 

– Chơi: Tập tầm vông

– Chơi tự do ở các góc, trả trẻ.

 

– Hát văn nghệ

 

– Rèn chơi góc thao tác vai

– Chơi tự do ở các góc, trả trẻ.