Giáo trình học

Phương pháp dạy trẻ và Giáo Trình Môn Học

Chương trình dạy trẻ Browse Kindergarten dựa trên HighScope là phương pháp giáo dục mà chúng tôi hướng tới: là một phương pháp giáo dục hiện đại dành cho trẻ ngay từ những tháng tuổi sơ sinh, nền tảng cốt lõi của HighScope là phát triển con người dựa trên 8 lĩnh vực, với kĩ năng, cảm xúc, nhận thức, vận động, khả năng sáng tạo… thông qua quá trình trẻ tự khám phá qua chuỗi hoạt động có tổ chức. 

Phương pháp giáo dục High Scope được nghiên cứu bởi Quỹ nghiên cứu giáo dục; một tổ chức phi lợi nhuận độc lập; được thành lập vào năm 1970 với trụ sở chính tại Ypsilanti, Michigan, Hoa Kỳ. Đến nay phương pháp giáo dục HighScope đã trở thành một trong 4 mô hình giáo dục mầm non nổi tiếng nhất thế giới. Được sử dụng rộng rãi ở các trường mầm non quốc tế.

Phương pháp này khởi phát và phát triển mạnh mẽ tại Hoa Kỳ, với hơn 3000 trường ở Hoa Kỳ và 5000 trường trên toàn thế giới. HighScope đáp ứng những yêu cầu của Hiệp hội Quốc gia về Giáo dục trẻ nhỏ của Hoa Kỳ (NAEYC).

Mô hình HighScope xoay quanh khái niệm Bánh xe học tập HighScope (Wheel of HighScope), được cấu thành bởi 5 thành tố: Học tập chủ động, Tương tác giữa người lớn – trẻ nhỏ, Môi trường học tập, Chuỗi hoạt động hàng ngày, và Quy trình đánh giá.