GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TRẺ MẦM NON

“Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai”. Trẻ em là nguồn hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước. Những người làm cha, làm mẹ sẽ hạnh phúc biết bao khi con cái họ là những đứa trẻ khỏe mạnh, thông minh và ngoan ngoãn, biết vâng lời cha mẹ. Nước ta là một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa, một xã hội công bằng văn minh chính vì vậy, ngành giáo dục mầm non có nhiệm vụ phối hợp cùng gia đình và xã hội chăm sóc, giáo dục trẻ phát triển toàn diện, đặt nền tảng đầu tiên cho sự hình thành những phẩm chất, nhân cách của con người xã hội chủ nghĩa.